Projekt Pořízení nové moderní technologie - pálícího laserového zařízení

Projekt Neue Laser-Technologie

Projekt Purchace of new technolgy - laser cutting machine

Společnost OK Záchlumí, a. s., v současné době realizuje projekt, jehož cílem je pořízení nové moderní laserové technologie s plánovaným uvedením do provozu ve 2. pololetí roku 2017.

OK Záchlumí, a. s., realisiert Projekt Beschafung einer neuen modernen Laser-Technologie-Einrichtung mit geplantem Termin der Inbetriebnahme in der 2. Hälfte 2017.

.