Výrobní zařízení

Výroba je realizována v samostatných objektech o celkové ploše 6000 m2. Objekty se člení dle způsobu využití na:

  • 4x výrobní hala - svařovna
  • 1x hala pálícího centra
  • 1x dílna přípravy materiálu
  • 1x velká lisovna
  • 1x malá lisovna
  • 1x obrobna
  • 1x dílna montáže
  • sklady materiálu a hotových výrobků

 

Uvedené výrobní prostory jsou vybaveny odpovídající výrobní technologií, ab byla zajištěna vysoká kvalita našich výrobků. Naše společnost v posledních letech investovala do rozvoje oblasti svařování, modernizace strojního svářecího vybavení a rovněž do růstu kvalifikovanosti svářečského personálu, jak je zčásti uvedeno v sekci Kariéra.

 

Konkrétním a nejaktuálnějším příkladem kontinuálního rozvoje implementovaných systémů a plnění dlouhodobé strategie zvyšování úrovně dodávaných produktů investicemi do rozvoje technologie je pořízení nového strojního vybavení - svářecího robota CLOOS s volně programovatelným polohovadlem a multiprocesorovým řídícím systémem Rotrol II® a rovněž rozšíření svařovací techniky o navařovací automat s ohýbačkou pro svařování dlouhých konstrukcí / nosníků s délkou do 16 m.

 

Rovněž všechny ostatní výrobní prostory jsou průběžně inovovány a modernizovány v souladu s rozvojem strojního trhu a požadavky našich tuzemských i zahraničních zákazníků.

 

Laserové dělící zařízení BYSTAR II 3015 bylo spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.