ZVÝŠENÍ KVALITY USKLADNĚNÍ VÝROBKŮ

Zastřešený skladovací prostor - pro uskladnění dílčích komponentů a hotových výrobků byl vybudován zastřešený
skladovací prostor, kde jsou díly lépe chráněny před povětrnostními vlivy a nepřízní počasí.

Obrázek -