Projekt Neue Laser-Technologie

Projekt Purchace of new technolgy - laser cutting machine

Společnost OK Záchlumí, a. s., v současné době úspěšně dokončila realizaci projektu  pořízení nové moderní laserové technologie  a nový stroj byl uveden do plného provozu v srupnu 2017 - další info zde.

OK Záchlumí, a. s., hat erfolgreich das Projekt Beschafung einer neuen modernen Laser-Technologie-Einrichtung realisiert. Die neue Maschine wurde im August 2017 im vollen Betrieb genommen - für weitere Information hier