Nové výrobní prostory - společnost OK Záchlumí a.s. má prioritně za cíl dosáhnout maximálního uspokojení
všech požadavků svých zákazníků, lépe a rychleji reagovat na jejich potřeby. Aby se tohoto mohlo dosáhnout,
bylo potřeba rozšířit výrobní kapacity o další výrobní haly.

Společnost proto již realizovala a nyní dokončuje poslední část přestavby nevyužívaných, nevýrobních prostor
a jejich přestavěním vznikly nové výrobní haly, které se využívají jak pro samotnou výrobu, tak pro konečnoumontáž.