V návaznosi na implementované systémy a dlouhodobou strategii zvyšování úrovně dodávaných produktů investicemi do rozvoje technologie rozšírila naše společnost své strojní vybavení o 7-osý svářecí robot s volně programovatelným polohovadlem a multiprocesorovým řídícím systémem Rotrol II®. Podrobnější specifikaci tohoho zařízení najdete zde