operační program podnikání a inovace

rozvoj - výzva III

projekt

pořízení nové moderní technologie - cnc ohraňovacího lisu

Číslo projektu: 2.2 RV03/3402

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace, výzva Rozvoj, realizuje naše společnost projekt Pořízení nové moderní technologie - CNC ohraňovacího lisu. OK Záchlumí, a. s., tak pokračuje v modernizaci výrobních procesů a posilování konkurenceschopnosti v nadnárodním měřítku.

Pořízením další nové výrobní technologie jsou zároveň naplňovány stanovené cíle pro zkvalitňování a zefektivňování implementovaných výrobních procesů i kontinuálně rozvíjených procesů managementu jakosti.

Dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OPPI bylo zrealizováno výběrové řízení, na jehož základě byla uzavřena kupní smlouva s dodavatelem na dodávku strojního zařízení s požadovanými technickými parametry dle vypracované zadávací dokumentace. Projekt bude spolufinancován finanční podporou ve formě dotace z uvedeného operačního programu ve výši 35 %.

Ukončení projektu je plánováno dle harmonogramu ke dni 30.06.2015.

 

Podrobnější specifikaci tohoto zařízení najdete zde.

 

Obrázek -       Obrázek -

Obrázek -

Obrázek -

 

 

Obrázek -