Výrobní program

• Výroba strojů, komponentů a zařízení pro zemědělské a stavební stroje

• Výroba základních rámů a podskupin pro nákladní automobily

• Výroba speciálních a víceúčelových transportních palet pro automobilový průmysl

• Výroba konstrukcí a navazujících dílčích soustrojí z kovu na pozemní FVE

• Svařování kovů v ochranné atmosféře

• Soustružení a frézování kovů

• Dělení hutních polotovarů

• Tváření kovů lisováním za studena

• Pálení hutních materiálů – laserem, plazmou a acetylenem (plechy 0,8 – 80 mm)

• Povrchové úpravy požadované zákazníkem (např. lakování, práškové lakování, galvanické

  nebo žárové zinkování) zajistíme sami nebo formou subdodávky

• Obchodní činnost

• Silniční nákladní automobilová doprava

 

Výrobu jsme schopni realizovat na základě:

  • dodaného referenčního výrobku
  • dodané výrobní dokumentace zákazníkem
  • vlastního vývoje realizovaného na základě požadavků zákazníka