PROFIL SPOLEČNOSTI OK Záchlumí, a.s.

Společnost OK Záchlumí, a.s. vznikla v březnu 2007 jako následovník bývalých podniků Opravy a kovovýroba Záchlumí, a.s. a OSONA Holding, a.s., závod Záchlumí. Hlavní činností společnosti je výroba středně těžkých ocelových konstrukcí pro nákladní automobily, stavební a zemědělské stroje, dále CNC pálení (laser, plazma), tváření plechů za studena (lisování) a obrábění kovů. Zákazníky má společnost především v Evropě, ale i v severní Americe. Současné výrobní, technické i personální vybavení společnosti umožňuje pružně reagovat na poptávku zákazníků. Dodržování termínu dodávek i vysoká kvalita výrobků jsou samozřejmostí. Svou činností je společnost schopna uspokojit požadavky náročných tuzemských i zahraničních partnerů ve svém výrobním oboru.


Vize:
Naší vizí je odpovědný přístup k dennímu řešení úkolů, orientace na co možná nejvyšší spokojenost našich zákazníků a dosažení maximální kvality našich výrobků.

Mise:
Příprava a pálení materiálu, svařování středně-těžkých ocelových konstrukcí pro automobilový průmysl a strojírenství.

Cíle:

  • dodávat zákazníkům produkty odpovídající jejich očekávání
  • včas a bezchybně plnit veškeré závazky vůči svým partnerům
  • udržovat a rozvíjet partnerské vztahy s dodavateli i kooperujícími firmami
  • rozvíjet kvalifikaci, schopnosti a spokojenost našich zaměstnanců
  • investovat do rozvoje výrobních technologií za účelem zlepšování úrovně dodávaných produktů
  • trvalé zlepšovat řízené procesy systému managementu jakosti
  • zvyšovat akcionářskou hodnotu společnosti.