Výroba je realizována v samostatných objektech o celkové ploše 6000 m2. Objekty se člení dle způsobu využití na:

  • 4x výrobní hala - svařovna
  • 1x hala pálícího centra
  • 1x dílna přípravy materiálu
  • 1x velká lisovna
  • 1x malá lisovna
  • 1x obrobna
  • 1x dílna montáže
  • sklady materiálu a hotových výrobků

Uvedené výrobní prostory jsou vybaveny odpovídající výrobní technologií, ab byla zajištěna vysoká kvalita našich výrobků. Naše společnost v posledních letech investovala do rozvoje oblasti svařování, modernizace strojního svářecího vybavení a rovněž do růstu kvalifikovanosti svářečského personálu, jak je zčásti uvedeno v sekci Kariéra.

Konkrétním a nejaktuálnějším příkladem kontinuálního rozvoje implementovaných systémů a plnění dlouhodobé strategie zvyšování úrovně dodávaných produktů investicemi vkládanými do rozvoje technologie je pořízení dalšího nového strojního vybavení - laseru TRUMPF CNC TruLaser 3030 (L20) s výměnným stolem. Vedle rozšíření oblasti svařování o svářecího robota CLOOS s volně programovatelným polohovadlem a multiprocesorovým řídícím systémem Rotrol II® a navařovací automat s ohýbačkou pro svařování dlouhých konstrukcí / nosníků s délkou do 16 m, tak došlo také k modernizaci výrobního úseku pálení.

Rovněž všechny ostatní výrobní prostory jsou průběžně inovovány a modernizovány v souladu s rozvojem strojního trhu a požadavky našich tuzemských i zahraničních zákazníků.

Výrobní zařízení

Výrobní prostory jsou vybaveny odpovídající výrobní technologií, aby byla zajištěna vysoká jakost našich výrobků. Firma OK Záchlumí, a. s., v posledních letech investovala do rozvoje svařování, modernizace strojního svářecího vybavení a rovněž do růstu kvalifikovanosti svářečského personálu.

I ostatní výrobní prostory jsou průběžně inovovány a modernizovány v souladu s rozvojem strojírenského trhu a požadavky našich zákazníků.