Společnost OK Záchlumí, a. s. má zavedený systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikát byl udělen společností Bureau Veritas , která rovněž provádí certifikační audity. Pracovníky úseku kvality jsou pravidelně prováděny vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, součástí činnosti tohoto úseku je rovněž procesně řízená metrologie. Samozřejmostí jsou pravidelné interní audity a zákaznické audity. 

Certifikace dle ČSN EN ISO 3834-2 je zárukou kompetentnosti výrobce  a potvrzením kvality svářečských prací prováděných svářeči naší společnosti. Certifikát byl udělen společností TÜV SÜD, která provádí také pravidelné certifikační audity.

ČSN EN ISO 9001:2016


ČSN EN ISO 3834-2