Společnost OK Záchlumí, a. s. má zavedený systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikát byl udělen společností Bureau Veritas , která rovněž provádí certifikační audity. Pracovníky úseku kvality jsou pravidelně prováděny vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, součástí činnosti tohoto úseku je rovněž procesně řízená metrologie. Samozřejmostí jsou pravidelné interní audity a zákaznické audity. 

Certifikace dle ČSN EN ISO 3834-2 je zárukou kompetentnosti výrobce  a potvrzením kvality svářečských prací prováděných svářeči naší společnosti. Certifikát byl udělen společností TÜV SÜD, která provádí také pravidelné certifikační audity.


ČSN EN ISO 9001:2016

V souladu s požadavky implementovaného systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 proběhl 16.11.2022 v naší společnosti 2. dozorový audit s výsledným hodnocením bez neshod a platnost uděleného certifikátu je potvrzena do 22.11.2025. Certifikát najdete na webu naší společnosti v sekci Domů - Certifikace.

ČSN EN ISO 3834-2

V souladu s požadavky QMS a normy ČSN EN ISO 3834-2 proběhl 5.10.2023 v naší společnosti dozorový audit s výsledným hodnocením bez neshod a platnost certifikátu je potvrzena do 30.09.2027. Certifikát najdete na webu naší společnosti v sekci Domů - Certifikace.