Výrobní úsek disponuje technologií pro přesné rovnání dílů dělených laserem i plamenem nebo vysekávaných.

Arku FlatMaster® 55 125

Stroj je dimenzován pro rovnání dílů z oceli a nerezové oceli o rozměrech:

  • tloušťka 0,8 – 12,0 mm
  • max. šířka 100-1.250 mm
  • min. délka materiálu 100 mm

Stroj je vybaven zařízením FlatJack® pro kontrolu rovinnosti přímo na rovnacím stroji před rovnáním a po rovnání. Nezávisle na nastavení a poloze dílu je povrch materiálu kontrolován integrovaným laserovým měřením ve válečkovém dopravníku stroje.